Armatura ze składu

Armatura ze składu

Duża część dostaw spełniających większość wymagań klientów realizowana jest za pomocą naszego centrum logistycznego w Zwenkau pod Lipskiem (Niemcy). W jednym z największych składów (ok. 4000 m2) posiadamy szeroki asortyment armatury przemysłowej dostosowany do potrzeb naszych klientów. Nasz dział produkcyjny pozwala nam spełniać określone, niestandardowe wymagania klientów jak np.:

 • ‍Montaż i próby ruchowe napędów (elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne)
 • Montaż pozycjonerów, wskaźników położenia, blokad położenia, układ dodatkowego doszczelniania dławnicy
 • Specjalistyczne wyposażenie zaworów
 • Utrzymanie, naprawy, odbudowa
 • Mody kacje armatury
 • Dostawa części zamiennych
 • “Odtłuszczanie” – procedura dla armatury przeznaczonej do instalacji z tlenem

Oferujemy także duże spektrum badań i testów jak np.:

 • Badania wytrzymałości, szczelności i próby funkcjonalności
 • Analiza spektroskopowa elementów ze stali stopowych (test PMI)
 • Kontrola jakości powierzchni przy użyciu defektoskopii magnetycznej proszkowej oraz z użyciem penetrantu (MPT oraz LPT)
 • Badania objętościowe przy użyciu ultradźwięków oraz promieni Rentgena (RTG)
 • Badanie twardości i chropowatości np.: siedzisk, przylgi kołnierza.

Możecie Państwo korzystać z naszej obsługi serwisowej oraz mobilnego serwisu w każdym miejscu w przypadku przeglądów, konserwacji, napraw i innych usług serwisowych do wykonania bezpośrednio na instalacji.

Gwarantujemy szybkie dostawy armatury na potrzeby związane z nieplanowanymi wyłączeniami lub pracami konserwacyjnymi i przeglądami.

Dodatkowo we współpracy z Eriks group, mamy dostęp do ponad 1 miliona pozycji o ogólnej wartości 50 mln € dostępnych za pomocą systemu zarządzania składem działającym „on-line”.

Katalog produktów

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą obejmującą armaturę przemysłową, Oferujemy zasuwy klinowe, zawory zaporowe (grzybkowe), zawory kulowe, zawory zwrotne oraz wiele innych produktów.