Aktualności

14-09-2017

Całkowity koszt posiadania – TCO

Dążąc do maksymalizacji zysków, nasi klienci coraz częściej koncentrują się na swoich podstawowych działalnościach. Starają się dokładnie definiować własne pole działania oraz zlecają podwykonawcom czynności i działania, w których nie mogą lub nie chcą brać udziału.