NAPĘDY PNEUMATYCZNE

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą obejmującą armaturę przemysłową, Oferujemy zawory zwrotne kulowe i klapowe, zawory grzybkowe, zawory zaporowe i mieszkowe, zasuwy nożowe oraz wiele innych produktów.

Napęd armatury napędzany czynnikiem gazowym, najczęściej odpowiednio przygotowanym powietrzem, w którym następuje zamiana ciśnienia czynnika na ruch – przemieszczenie się elementów napędu wzdłużnie lub wokół własnej osi.