PRZEPUSTNICE

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą obejmującą armaturę przemysłową, Oferujemy zawory zwrotne kulowe i klapowe, zawory grzybkowe, zawory zaporowe i mieszkowe, zasuwy nożowe oraz wiele innych produktów.

Przepustnice, tak jak zawory kulowe, należą do armatury ćwierć-obrotowej. Elementem roboczym jest dysk, utwierdzony na trzpieniu, wykonujący obrót 0 – 90°. Odmiennie od zaworów kulowych, przepustnice stosowane są w aplikacji odcięcia ale także są stosowane do regulacji przepływu. W odróżnieniu od zaworów kulowych, element roboczy w pozycji otwartej zawęża pole przekroju przepływu medium, co generuje wzrost oporów przepływu.