ZAWORY KULOWE

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą obejmującą armaturę przemysłową, Oferujemy zawory zwrotne kulowe i klapowe, zawory grzybkowe, zawory zaporowe i mieszkowe, zasuwy nożowe oraz wiele innych produktów.

Zawory kulowe są zaworami ćwierć-obrotowymi, którego elementem roboczym jest kula bądź wycinek kuli osadzony pomiędzy siedziskami z tworzywa sztucznego (np. PTFE, RPTFE) lub metal/metal. Kula jest sterowana poprzez dźwignię ręczna, przekładnię ręczna bądź napęd za pośrednictwem trzpienia. Zawór jest zaworem dwupołożeniowym, obrót kuli wykonywany jest w zakresie 0 – 90°. Z uwagi na konstrukcję zawory te cechują się wysoką szczelnością odcięcia, jednakże nie powinny być stosowane do regulacji przepływu. Dla niektórych aplikacji normalna cecha tych zaworów tzw. „martwe przestrzenie” może mieć negatywny wpływ przy ocenie ich przydatności.