ZAWORY ZWROTNE

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą obejmującą armaturę przemysłową, Oferujemy zawory zwrotne kulowe i klapowe, zawory grzybkowe, zawory zaporowe i mieszkowe, zasuwy nożowe oraz wiele innych produktów.

Zawory zwrotne są zaworami umożliwiającymi przepływ medium przez niego tylko w jednym kierunku. Zawory zwrotne działają w sposób samoczynny, niezależny od personelu. Zawory te wymagają minimalnego ciśnienia medium, przy którym zawór zacznie się otwierać, umożliwiając tym samym przepływ. Dla większości konstrukcji nie mamy wpływu na dokładną wartość minimalnego ciśnienia otwarcia, wyjątkiem stanowią zawory zwrotne „nozzle-check”.