CMO

CMO

CMO jest producentem projektującą i wytwarzajacą armaturę w wykonaniu standardowym oraz armaturę specjalną. Szeroki zakres produkcji pozwala na spełnienie wymagań szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych (wliczając w to także regulację każdego typu medium):

 • ZAPORY
 • OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
 • PRZEPOMPOWNIE
 • ELEKTOWNIE WODNE
 • INSTALACJE ODSALANIA WODY MORSKIEJ
 • ZAKŁADY PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO
 • CEMENTOWNIE
 • KOPALNIE I ŚCIEKI KOPALNIANE
 • GAZ & ROPA NAFTOWA

Zakres produkcji:

 • zasuwy nożowe
 • zawory zwrotne
 • zawory 3-drogowe / 4-drogowe
 • zawory motylkowe
 • zastawki
 • przepustnice
 • specjalne przepustnice żaluzjowe
 • zasuw klinowe wysokociśnieniowe
KNIFE GATE VALVES VALVULAS DE GUILLOTINA
knife gate valves valvulas de guillotina
CMO Valves - Knife Gate Valves
KNIFE GATE VALVES VALVULAS DE GUILLOTINA
Knife gate valves Válvulas de guillotina
Wróć do listy