Produkty

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą obejmującą armaturę przemysłową, Oferujemy zawory zwrotne kulowe i klapowe, zawory grzybkowe, zawory zaporowe i mieszkowe, zasuwy nożowe oraz wiele innych produktów.

ZASUWY KLINOWE

Zasuwy klinowe to zawór, w którym otwarcie przepływu odbywa się poprzez podniesienie elementu roboczego (prostokątnego lub okrągłego) nad strumień medium. Wyraźną cechą zasuwy klinowej są płaskie powierzchnie uszczelniające pomiędzy klinem a siedziskami, Sam klin może mieć powierzchnie równoległe ale zazwyczaj mają kształt klina. Zasuwy klinowe są często stosowane, gdy wymagany jest przepływ liniowy przez zawór a akceptowalne jest minimalne ograniczenie w dolnej części korpusu.

Więcej
ZAWORY GRZYBKOWE

Zawory grzybkowe służą do odcięcia bądź regulacji przepływu medium w rurociągu, często stosowane w miejscach wymagających częstego przesterowania armaturą. Składa się z obrotowego grzybka (dysku) i nieruchomego siedziska osadzonego w kulistym korpusie. W zależności od wykonania rozróżniamy grzybek regulacyjny, odcinający (stały lub obrotowy) oraz grzybek SDNR (funkcja zaworu odcinającego oraz zwrotnego). Przepływ przez zawór grzybkowy nie ma charakteru liniowego (przelotowego), co generuje nieco większe opory przepływu w porównaniu do zasuw klinowych bądź zaworów kulowych.

Więcej
ZAWORY ZWROTNE

Zawory zwrotne są zaworami umożliwiającymi przepływ medium przez niego tylko w jednym kierunku. Zawory zwrotne działają w sposób samoczynny, niezależny od personelu. Zawory te wymagają minimalnego ciśnienia medium, przy którym zawór zacznie się otwierać, umożliwiając tym samym przepływ. Dla większości konstrukcji nie mamy wpływu na dokładną wartość minimalnego ciśnienia otwarcia, wyjątkiem stanowią zawory zwrotne „nozzle-check”.

Więcej
ZAWORY KULOWE

Zawory kulowe są zaworami ćwierć-obrotowymi, którego elementem roboczym jest kula bądź wycinek kuli osadzony pomiędzy siedziskami z tworzywa sztucznego (np. PTFE, RPTFE) lub metal/metal. Kula jest sterowana poprzez dźwignię ręczna, przekładnię ręczna bądź napęd za pośrednictwem trzpienia. Zawór jest zaworem dwupołożeniowym, obrót kuli wykonywany jest w zakresie 0 – 90°. Z uwagi na konstrukcję zawory te cechują się wysoką szczelnością odcięcia, jednakże nie powinny być stosowane do regulacji przepływu. Dla niektórych aplikacji normalna cecha tych zaworów tzw. „martwe przestrzenie” może mieć negatywny wpływ przy ocenie ich przydatności.

Więcej
PRZEPUSTNICE

Przepustnice, tak jak zawory kulowe, należą do armatury ćwierć-obrotowej. Elementem roboczym jest dysk, utwierdzony na trzpieniu, wykonujący obrót 0 – 90°. Odmiennie od zaworów kulowych, przepustnice stosowane są w aplikacji odcięcia ale także są stosowane do regulacji przepływu. W odróżnieniu od zaworów kulowych, element roboczy w pozycji otwartej zawęża pole przekroju przepływu medium, co generuje wzrost oporów przepływu.

Więcej
KURKI STOŻKOWE

Kurki stożkowe należą do grupy armatury ćwierć-obrotowej, często są porównywane do zaworów kulowych zwłaszcza w kontekście różnic konstrukcyjnych i użytkowych. Elementem zamykającym jest stożek (tworzący z trzpieniem jeden element), obracający się w tulei z Teflonu lub zmodyfikowanego Teflonu, która jest w tym przypadku siedziskiem, odpowiednikiem siedzisk w zaworze kulowym. Kurki mogą występować w znacznie szerszej konfiguracji przelotów niż zawory kulowe (2-, 3-, 4-, 5- drogowe) a także są stosowane do regulacji przepływu. Istotną różnicą od standardowego wykonania zaworów kulowych jest brak „martwych przestrzeni” w przypadku kurków stożkowych.

Więcej
ARMATURA WYKŁADANA PFA / PTFE

Armatura przemysłowa wyłożona Teflonem (PFA lub PTFE) przeznaczona dla medium korozyjnych, agresywnych, żrących będąca bardzo dobrym rozwiązaniem alternatywnym do stosowania armatury ze stali wysokostopowych. Wśród typów armatury możemy wymienić: zawory kulowe, kurki stożkowe, przepustnice, wzierniki, filtry, zawory bezpieczeństwa, zawory membranowe, zawory regulacyjne, zawory zwrotne, zawory do poboru próbek.

Więcej
ZAWORY MEMBRANOWE

Zawory membranowe składają się z korpusu z dwoma lub więcej portami, membraną i "siodłem" lub gniazdem, na którym membrana szczelnie odcina przepływ przez zawór. Istnieją dwie główne kategorie zaworów membranowych: z uszczelnieniem typu "weir” (siodło) i oraz uszczelnieniem o proste dno zaworu (czasami nazywane "z pełnym przelotem”).

Więcej
NAPĘDY ELEKTRYCZNE

Napęd elektryczny napędzany jest silnikiem, który przekształca energię elektryczną w moment obrotowy. Energia elektryczna jest wykorzystywana do sterowania armaturą zarówno ćwierć-obrotową, wieloobrotową a także realizującą ruch posuwisto-zwrotny.

Więcej
NAPĘDY PNEUMATYCZNE

Napęd armatury napędzany czynnikiem gazowym, najczęściej odpowiednio przygotowanym powietrzem, w którym następuje zamiana ciśnienia czynnika na ruch – przemieszczenie się elementów napędu wzdłużnie lub wokół własnej osi.

Więcej
RURY I ELEMENTY RUROCIĄGÓW WYKŁADANE PFA / PTFE

Wszelkie rury proste i elementy rurociągu wyłożone Teflonem (PFA lub PTFE) przeznaczone dla medium korozyjnych, agresywnych, żrących będąca bardzo dobrym rozwiązaniem alternatywnym do stosowania armatury ze stali wysokostopowych...

Więcej
ZASUWY NOŻOWE

Zasuwy nożowe były pierwotnie przeznaczone dla przemysłu papierniczego oraz celulozowego. Zasuwy te były proste, stosunkowo tanie i łatwe w użytkowaniu. Dzięki ostrej krawędzi noża (elementu odcinającego przepływ) łatwo odcinały włókna masy celulozowej.Te same zalety użytkowe spowodowały, iż z czasem znalazły one użytkowników z innych sektorów przemysłu. Zasuwa nożowa w najprostszej wersji składa się z korpusu, noża połączonego z trzpieniem, uszczelnienia trzpienia i pokrętła, dodatkowo uszczelnienie trzpienia oraz siedziska. Z uwagi na konstrukcję możemy rozróżnić zasuwy nożowe na jedno- i dwukierunkowe.

Więcej
INNE

Oprócz podanej powyżej armatury możecie Państwo także znaleźć w naszej ofercie filtry, wzierniki oraz zawory do poboru próbek, armaturę specjalną oraz dopasowaną (np. materiały, przyłącza, wykonanie, zmiany konstrukcyjne) do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Więcej
Zawory dennicowe

Więcej