Realizacje

W latach 2000-2010 zrealizowaliśmy z sukcesem zamówienia dla takich firm jak PKN Orlen S.A., ANWIL S.A., Lotos Serwis Sp. z o.o. czy PROCHEM S.A. Naszym Klientom dostarczamy między innymi zawory kulowe i membranowe, zawory grzybkowe, filtry i wzierniki, zawory zwrotne, zasuwy oraz inny asortyment z zakresu armatury przemysłowej.

Szczegóły naszych kontraktów poniżej!

2010

STEINMULLER INSTANDSETZUNG KRAFTWERKE GmbH

dostawa armatury Persta na modernizację bloku nr V Elektrowni Bełchatów

 • zasuwy klinowe, zawory zwrotne oraz zawory grzybkowe wysokociśnieniowe, zawory grzybkowe, zasuwy i zawory grzybkowe wysokociśnieniowe z napędami elektrycznymi

PKN ORLEN S.A.

dostawa armatury na instalację PARAXYLEN w PKN ORLEN S.A.

 • zasuwy klinowe, zawory zwrotne, zawory grzybkowe, zawory kulowe

PBG TECHNOLOGIA Sp. z o.o.

dostawa armatury na potrzeby projektu LMG – PGNiG S.A.

 • zawory zwrotne dwuklapowe

KB Pomorze Sp. z o.o.

dostawa armatury na modernizację instalacji asfaltu LOTOS ASFALT Sp. z o.o.

 • zasuwy klinowe, zawory zwrotne, zawory kulowe

PROREM Sp. z o.o.

dostawa armatury dla instalacji Etoksylatów w PCC Rokita S.A.

 • zawory do poboru próbek

Biuro Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o.

dostawa armatury na „Układ oczyszczania gazu koksowniczego” – Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.

 • kurki stożkowe
2008 - 2009

ORLEN PROJEKT S.A.

dostawa armatury na instalację Reforming V w PKN ORLEN S.A.

 • filtry, wzierniki
2006 - 2007

Mostostal-Zabrze Holding S.A.

dostawa armatury na instalację Mosjoen Carbon Plant - Norwegia

 • zawory kulowe, zasuwy, zawory grzybkowe, zawory zwrotne, przepustnice, filtry, wzierniki

Lotos Serwis Sp. z o.o.

dostawa rur, elementów rurociągów i armatury dla instalacji „Kolejowy nalewak asfaltu” oraz „Autonalewak asfaltu” w Grupa Lotos S.A.

 • zawory kulowe, zasuwy, zawory grzybkowe, zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa, filtry rury i elementy rurociągów ze stali węglowej

Petrochemia-Blachownia S.A.

dostawa armatury dla nowej instalacji petrokarbochemicznej zgodnie z projektem PROCHEM S.A.

 • zawory kulowe, zasuwy, zawory grzybkowe, zawory zwrotne, przepustnice, filtry, wzierniki
2004 - 2005

ANWIL S.A. Włocławek

dostawa armatury dla nowej fabryki Chloru (Chlor Alkali) zgodnie z projektem UHDE

 • zawory kulowe, zasuwy, zawory grzybkowe, zawory zwrotne, kurki stożkowe

Lotnisko Wojskowe w Siemirowicach

dostawa armatury dla instalacji paliwowej na terenie lotniska wojskowego, dostawy dla PBG S.A.

 • zawory kulowe sterowane ręcznie i z napędem elektrycznym (jednostronnego działania), zawory zwrotne, filtry, wzierniki

PCC Rokita S.A.

dostawa armatury na modernizację Instalacji Produkcji Polieterów na terenie PCC Rokita, dostawy dla Kotłorem Lubin

 • zawory membranowe, zawory zwrotne, zawory grzybkowe, filtry, wzierniki, zawór do poboru próbek

PROCHEM S.A.

dostawa armatury na modernizację Instalacji Osuszania Gazu w Turkmenistanie

 • zawory kulowe, zawory grzybkowe, zawory zwrotne, napędy i części zamienne do napędów
2003

PKN Orlen S.A.

dostawa armatury do nowej instalacji Oksydacji Asfaltów zgodnie z projektem biura projektowego Orlenprojekt S.A.

 • zawory kulowe z płaszczem grzewczym, zawory zwrotne międzykołnierzowe, zawory grzybkowe z uszczelnieniem mieszkowym, filtry, filtry z płaszczem grzewczym, zasuwy klinowe

PERN S.A.

dostawa armatury na modernizowane zbiorniki magazynowe zgodnie z projektem biura projektowego Prochem S.A.

 • armatura
2001

IKS „Solino”

kompletna dostawa armatury (bez przepustnic) dla podziemnych zbiorników rezerw strategicznych ropy naftowej dla PKN Orlen S.A. zgodnie z projektem Biura Projektowego „LURGI BIPRONAFT” S.A.w i armatury dla instalacji.

 • armatura