Siekmann Econosto

Siekmann Econosto - 50 lat doświadczenia

Siekmann Econosto jest jednym z największych europejskich dostawców armatury przemysłowej, związanego z nią wyposażenia oraz uszczelnień wykorzystywanych w elektrowniach, przemyśle naftowym i gazowym, w firmach chemicznych i petrochemicznych, na rurociągach przesyłowych i w zakładach ekologicznego przetwórstwa.

Siekmann Econosto to więcej niż tradycyjny dostawca

Dostarczamy rozwiązania dotyczące armatury przemysłowej i towarzyszącej jej osprzętu, wymagane przez międzynarodowe firmy inżynieryjne i konstrukcyjne, elektrownie, zakłady wydobycia i obróbki ropy naftowej i gazu ziemnego oraz przemysł chemiczny. Jesteśmy więc Państwa konsultantem, partnerem technicznym, wytwórcą, specjalistą w dziedzinie logistyki i partnerem posprzedażowym.

Już od wielu lat jesteśmy zaangażowani w strategiczne partnerstwa z czołowymi korporacjami z obszarów takich, jak inżynieria zakładów wydobycia i przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnego oraz budowanie instalacji (np. Linde, Lurgi i Technip), inżynieria elektrowni (np. Siemens, Alstom i E.ON) czy przemysł chemiczny, w tym firmy eksploatacyjne (takie jak Shell, Total i OMV).

Zakres usług firmy Siekmann Econosto

Prowadzimy fachowe doradztwo w zakresie produktów oraz dostawa kompletnych pakietów armatury przemysłowej. Zajmujemy się również koordynacją działań różnych producentów w zakresie kompletacji dostaw oraz prefabrykacją i modyfikacją armatury wraz z montażem napędów.

Nasza firma dostarcza dokumentację projektową (modele 3D) oraz kontroluje proces produkcji, przyjmowania zamówień, pakowania i dostawy do Klienta. Przygotowujemy również dokumentację projektową, certyfikaty z testów i kontroli oraz raporty z odbiorów. Prowadzimy szkolenia dla personelu naszych Klientów z zakresu obsługi i konserwacji armatury przemysłowej. W ramach naszej kompleksowej oferty mogą Państwo również skorzystać z usług posprzedażowych, kontroli i napraw. Biurom projektowym proponujemy profesjonalne szkolenia.

Branże, z którymi pracujemy:

  • Międzynarodowe biura projektowe oraz firmy inżynieryjne
  • Firmy wykonawcze (kompletne instalacje i rurociągi) i producenci kotłów
  • Końcowi użytkownicy i operatorzy instalacji
  • Firmy serwisowe i handlowe

Siekmann Econosto a potrzeby użytkowników instalacji przemysłowych

Dzięki naszemu nowemu centrum logistycznemu w Zwenkau koło Leipzig, możemy szybko i bezzwłocznie odpowiadać na potrzeby użytkowników instalacji przemysłowych, związanych z utrzymaniem ruchu. W jednym z największych składów armatury i uszczelek w Europie (ok. 4’000 m2) stale utrzymujemy zapasy magazynowe sprawdzonego asortymentu zgodnie ze standardami DIN i ANSI, również zmodyfikowanego pod kątem zastosowań Klientów.

Oprócz dostaw ze składu standardowego programu armatury przemysłowe i uszczelek, jesteśmy także w stanie modyfikować, badać i dokumentować wszystkie poszczególne dostawy zgodnie z potrzebami Klientów. Jest to możliwe z uwagi na posiadane możliwości jako producent oraz także z uwagi na nasze zaplecze produkcyjne w Zwenkau.

Gwarantujemy dostawy 24h na potrzeby związane z nieplanowanymi wyłączeniami lub pracami konserwacyjnymi / przeglądami (pełna dostępność założonych dostaw).

We współpracy z ERIKS group ponad 1 milion pozycji o ogólnej wartości 50 mln € jest dostępnych za pomocą systemu zarządzaniem składem działającym „on-line”.

Możecie Państwo korzystać z naszej obsługi serwisowej oraz mobilnego serwisu w każdym miejscu w przypadku przeglądów, konserwacji, napraw i innych usług serwisowych do wykonania bezpośrednio na instalacji.

Od produktu standardowego do specjalnego wykonania i wyposażenia armatury

W naszej firmie dbamy o przestrzeganie w naszej najwyższych standardów. W przypadku, gdy nasz program dostaw nie zaspokaja potrzeb Klienta, dostosujemy go do Państwa życzeń.

Zapewniamy:

  • ‍Modyfikacje
  • Automatyzację
  • Utrzymanie, naprawy, rozbudowę
  • Regenerację i wymianę
  • Specjalistyczne wyposażenie zaworów
  • Dostawę części zamiennych

Katalog produktów

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą obejmującą armaturę przemysłową, Oferujemy zasuwy klinowe, zawory zaporowe (grzybkowe), zawory kulowe, zawory zwrotne oraz wiele innych produktów.